Her kjører varebilen i feil trafikkløp: – Det er helt ubegripelig

Onsdag ble Ryfylketunnelen stengt to ganger på grunn av kjøretøy i feil løp.