Tunnelvask gjør at all nattrafikk gjennom Ryfylketunnelen skal i samme løp

I forbindelse med tunnelvask skal all nattrafikk gjennom Ryfylketunnelen gå i samme løp i nesten to uker.