Yeah, yeah, yeah!

Av

Det var ikkje vanskeleg for koret «Rygjaljom» å få eit fullsett og lettare gråhåra publikum med på allsong på Spinneriet i Hjelmeland måndag kveld.