Så mykje kostar det å bu i Strand kommune

Det har vore sterke reaksjonar spesielt på den nye skulekvardagen for ungane i det grensejusterte området på nordsida av Lysefjorden. Som innbyggjarar i ein ny kommune, er det ikkje bare i skulekvardagen det blir endringar.