Saken om Høgsfjordfergen er i ferd med å bli en farse – steile fronter mellom Boreal og fylkeskommunen

Den 19. mars stanset Boreal sin fergetrafikk over Høgsfjorden. Fylkeskommunen mener innstillingen til selskapet innebærer brudd på vilkårene for løyvet. Akkurat nå virker det høyst usikkert når, og om Boreal eventuelt finner grunnlag for å gjenopptar driften.