Ny byvekstavtale kan gi billigere bussreise for pendlerne

50 millioner kroner årlig skal brukes til reduserte kollektivtakster. Det kan gjøre pendlerturen med buss gjennom Ryfast billigere.