Turistferja skal også betale kaileie

Det er ikke bare Boreal som må betale kaileie på Høgsfjorden. På grunn av likebehandling må også turistferja begynne å betale for å bruke fylkeskommunale kaier.