Skal flyttes til Sognefjorden

Når Tau-sambandet legges ned i desember, blir de to gassferjene «Hardanger» og «Ryfylke» flyttet midlertidig til Sognefjorden. Deretter blir de solgt.