Bilfri samferdselsleder synes det er mange gode tanker i Strand

Den nye lederen for samferdselsutvalget i Rogaland, MDG-politiker Alexander Rügert-Raustein, er glad for Strands innspill om kollektivtrafikk og sykkelstier.