Vegvesenet vurderer garantistenes innspill

Hva de to Ryfast-garantistene, Stavanger og Rogaland fylkeskommune, mener om takstnivået i Ryfast, kan få stor betydning. Veimyndighetene vurderer nå garantistenes innspill.