Tunnelvask har ført til lang ventetid

Etter tunnelvaskingen om natta i Ryfylketunnelen, kan det om morgenen bli en del ventetid på grunn av omlegging til to felt igjen.