Målepunkter bekrefter økt trafikk

Statens vegvesen har ikke eget trafikktellingspunkt på strekningen mellom Solbakk og Jørpeland, men andre målinger bekrefter at det har blitt flere biler på veiene i Ytre Ryfylke.