Som venta i Forsand

Av

Det blei som venta det same knappe 9-8-fleirtalet for at Forsand skal slå seg saman med Sandnes som før innbyggarundersøkinga.