Mange sterke ord

Av

Det ble et følelsesladet møte da kommunestyret i Forsand valgte å stå fast ved vegen mot Sandnes.