Posisjonspartiene har valgt å fortsette samtalene tross intern uro i FNB – og nå er vervene fordelt

Tirsdag formiddag kom posisjonspartiene i Sandnes sammen for å prate. Nå er de ulike vervene fordelt tross uvissheten i forbindelse med den pågående uroen i FNB.