Nye planar for omstridt Løland-uttak på høyring

Sanduttak i Espedalen og spesielt på Løland har vore ei vanskeleg sak både for innbyggarane i området og for Forsand kommune i mange år. Nå har kommunen lagt ut ny plan for masseuttak på Løland på høyring.