Sankefestival i Hjelmeland: Ein fest for alt naturen gir

Sankefestivalen i Hjelmeland vil visa at naturen rundt oss er eit spiskammers, men også mykje meir enn det. Naturen kan også brukast til garnfarging, såpekoking, kunsthandverk og mange andre ting.