Sara (7) og Anna (6 1/2) prøvde vippa på den nye leikeplassen i Lynghaugfeltet i Bjørheimsbygd

I helga var det høgtideleg opning av leikeplassen i Lynghaugfeltet. Tobarnsfar Stian Østerhus (33) frå Tau har budd i det kommunale bustadfeltet i sju år, og var ein av dei som tok initiativ til å få på plass leikeplassen.