Spill om Stålverket

Av

Torsdag var det intens møtevirksomhet blant de fleste av aktørene som er med i spillet om Stålverket. Hvem som eventuelt kjøper bedriften, er fortsatt usikkert.