Anstrengt likviditet

Av

Likviditetsproblemer ved Scana Steel Stavanger AS førte blant annet til at de ansatte fikk lønna noe forsinket.