Fortsatt røde tall

Av

Konsernet Scana industrier ASA peker i sin første kvartalsrapport for 2014 på at Scana Steel Stavanger AS er et av datterselskapene som har store lønnsomhetsutfordringer.