«Scrooge: Eit juleeventyr»: Om to veker skal Jake (22) bli snill på Hjelmeland samfunnshus

Ungdomsteateret til Hjelmeland Teater går laus på den største juleklassikaren av alle i år. Charles Dickens si novelle frå 1843 er sett opp på teaterscenar og vist på filmlerret i tallause variantar.