Sentral fylkespolitikar avviser kritikken frå Boreal om Høgsfjordferja: – Grov påstand

Alexander Rügert-Raustein (MDG) meiner Boreal Sjø bommar på kritikken, men forstår at dei har vore i ein vanskeleg situasjon.