Sentrumsforeningen ønsker gågate i Jørpeland sentrum i hele juli

Denne sommeren kan en kort strekning av sentrumsgata på Jørpeland bli gågate i hele juli. Sentrumsforeningen jobber nå for å få til dette, men planene medfører ekstra kostnader for kommunen.