Areal- og forvaltningsutvalet: Ingen sentrumsformål att på Sande

Areal- og forvaltningsutvalet (AFU) i Hjelmeland støtta hovudtrekka i den nye sentrumsplanen, men det sit langt inne å freda Sande-området for framtidig handelsverksemd.