Sentrumsplan i Hjelmeland: Utvidar forretningsområde med to naboeigedomar

Høgre sine representantar fekk berre Ap med seg på å tillata forretningar i Sandedalen, men dei to nærmaste naboeigedomane til Sandetorjå er lagde inn som forretningsområde i sentrumsplanen.