Ja til Vågen og tursti: Sentrumsplanen overlevde i kommunestyret

Det blei ein lang og spennande debatt før kommunestyret i Hjelmeland vedtok ny sentrumsplan etter fleire års planarbeid. Konklusjonane blei at det skal vera sjøpromenade mellom Sande og Vågen, sentrum i Vågen og ikkje butikkar i Sandedalen.