Sentrumsplan for Hjelmeland: Politisk u-sving om sjøpromenade

Politikarane i Hjelmeland har vore klare på at det skal vera promenade langs sjøen mellom spahotellet og Sande. Heilt til tysdag kveld. Formannskapet tok ut sjøpromenaden. Eit stort mindretal ville også opna for butikkar i Sandedalen.