Sjøpromenade på Hjelmeland: Grunneigarar protesterer mot gangveg

Eit stort fleirtal av politikarane i Hjelmeland ønskjer ein sjøpromenade mellom spahotellet og ferjekaien. Den vil gå gjennom ti private eigedomar langs sjøen. Alle ti protesterer.