Spar vil til Sande: Har ikkje bedt om å vera «gissel» i sentrumsdebatten

Eit av argumenta for å seia nei til forretningsområde i Sandedalen, er at det er viktig å halda Spar-butikken i området rundt Vågen og Prestagarden på Hjelmeland. Nå slår butikken fast at dei vil til Sandedalen.