Sentrumsplan for Hjelmeland: Ti meter meir til butikk

Formannskapet i Hjelmeland gjorde ikkje store endringar i sentrumsplanen sist torsdag, men dei prøvde å gi butikkane på Sande litt plass til å utvida.