Ønsker gratis SFO for funksjonshemmede

Strand kommune gir i dag 50 prosent reduksjon i betalingen for funksjonshemmede barn som går på SFO. Foreldre til disse barna synes det burde vært helt gratis.