Siderprodusentar fryktar Hjelmeland kommune sin plan set kjeppar i hjula deira

Hjelmeland sin ruspolitiske plan er ute på høyring. Eplesider er ei ny satsing i Hjelmeland, og produsentane ber om at planen tek omsyn til deira verksemd.