Sivert satser på å få mest mulig spilletid

Sivert Mæhle har vunnet både Sør Cup og Dana Cup med aldersbestemte lag for Staal. Fotballen tar en stor del av dagene til Sivert. Målsetningen er å få tatt ut sitt potensiale som fotballspiller.