Sjåfør fikk havari i Ryfylketunnelen

Det ble i helgen meldt fra om at bil hadde fått motorhavari i Ryfylketunnelen.