I dag er kaien i Jørpelandsvågen start- og endeholdeplass for bussrutene til og fra Jørpeland. Nå er det opprettet ny bussholdeplass i Direktør Sæthersgate like ved Hjertenes Jernvare i Jørpelandsvågen. Denne skal erstatte dagens holdeplass på kaien.

– Det er viktig at de som skal ta buss fra Jørpelandsvågen får med seg denne endringen, informerer OIe Tuntland, som er driftsleder for veivedlikehold i Strand kommune.

Ryfast åpner mandag 30. desember klokka 12.00, og da blir busstilbudet i distriktet vårt lagt om. Selv om det blir mange avganger fra både Tau og Jørpeland i retning Stavanger, vil kollektivterminalen på Solbakk spille en viktig rolle som knutepunkt.

Det vil være to ruter som går gjennom Ryfast-tunnelen mellom Nord-Jæren og Strandalandet: rute 100 og rute 101. Rute 100 mellom Jørpeland og Stavanger vil gå fire ganger i timen mellom 06 og 08 om morgenen og skal bruke knappe en time på turen fra Direktør Sæthersgate i Jørpelandsvågen til Byterminalen i Stavanger (i normal trafikk når alle tunnelene er åpne).

Rute 101 tar passasjerene direkte mellom Tau og Forus to ganger i timen mellom 05:52 og 07:22. Mellom Tau kai og Forus øst bruker bussen drøyt tre kvarter (i normal trafikk når alle tunnelene er åpne).

Hele januar, og trolig også det meste av februar, vil Hundvåg-tunnelen og Eiganes-tunnelen være stengt for trafikk. Det betyr at bussene fra Kolumbus vil måtte stå i den samme køen som et stort antall biler over Hundvåg og Bybrua på vei til og fra Stavanger sentrum.

– Dermed må de bussreisende belage seg på forsinkelser den første måneden, informerer Kolumbus.

I denne perioden opererer Kolumbus med midlertidige busser til og fra Strandalandet. Disse er ikke nødvendigvis Kolumbus-grønne, men kan være både hvite og blå.

Før hele Ryfast åpner vil det dessuten gå hurtigbåt med en avgang om morgenen og en på ettermiddagen mellom Jørpeland og Stavanger. Dette er et bidrag for å redusere trafikken over Bybrua.