Politiet må stadig oftere rykke ut på oppdrag knyttet til berusede mindreårige i Strand. Oppdragene viser også at ungdomsfestene har flyttet seg ut fra private hjem, og ut i det offentlige rom – som skoler og barnehager.

Det fører også med seg andre uønskede konsekvenser – som skadeverk og forsøpling. Korona har forverret situasjonen ytterligere, med flere tilfeller av berusede mindreårige på offentlige steder.

Vi vet at ungdom og alkohol er en farlig kombinasjon. Tenåringers hjerner er under kraftig ombygning, og evnen til å vurdere risiko er blant funksjonene som ikke er på plass.

Samtidig vet vi at alkohol fjerner hemninger og hemmer den kritiske sansen. Resultatet er en farlig cocktail som øker risikoen for ulykker. Sannsynligheten er nemlig større for å bli utsatt for vold, eller å utøve vold, ved inntak av alkohol.

Det samme gjelder sex man angrer på eller å ta bilder og å bli fotografert – med uønsket spredning på nett.

Tiltakene politiet har iverksatt for å få bukt med den økende utfordringen er mange: Tverretatlige samarbeid, patruljering på utsatte steder, natteravn og rusforedrag på ungdomsskolene for å nevne noen.

Jobben de gjør er utrolig viktig. Men det er ikke nok. Skal vi få bukt med problemet – må foreldrene på banen!

Skal vi få bukt med problemet – må foreldrene på banen!

Forskning viser nemlig at foreldre er de ungdom hører mest på når det gjelder alkohol. Lurer du på hva du som forelder kan gjøre? Her er noen velprøvde forslag.

1. Snakk med ungdommen om alkohol. De kommer til å møte alkoholen i ungdomsårene. Det er viktig å forberede ungdom på alkoholens positive og negative sider, og drikkepresset de kanskje vil møte på ungdomsskoleavslutningen eller festen i nabolaget.

2. Sett tydelige grenser for hva som er greit og hva som ikke er greit. Forskning viser at i familier med klare regler om alkohol drikker tenåringen mindre og mer forsiktig enn sine jevnaldrende.

3. Ikke send med alkohol på fest. Det er en myte at du da har oversikt over hva og hvor mye tenåringen vil drikke i løpet av kvelden. Ungdommen drikker riktignok det de får av sine foreldre – men ofte kommer det i tillegg til alkoholen de får fra andre ungdommer på festen.

4. Allier dere med andre foreldre. Snakk om hvilke regler dere vil at skal gjelde for ungdommene i deres klasse eller nærmiljø.

5. Vær tilgjengelig. Ta alltid telefonen når tenåringen din ringer – selv om det er midt på natta. Selv om barna har blitt tenåringer er det ikke tid for å koble seg av. Tvert imot trenger de foreldre som tør å sette grenser, og som er der, også når det er vanskelig. Ved å sette grenser og være tydelig viser du at du bryr deg. Du føler deg kanskje kjip, men du er en god forelder.