Skilt på Solbakk: – Viser berre vegen til eit vegkryss der Riksveg 13 møter E134

Hjelmeland-ordførar Bjørn Laugaland (Sp) meiner det bør vera eit skilt som fortel om vegen til Hjelmeland når folk køyrer ut av Ryfylketunnelen, og ikkje berre vegen vidare til Røldal.