Går inn for å sende seks klasser til Bjørheimsbygd

Byggingen av nye Fjelltun skole fra 2020 medfører behov for midlertidige skolelokaler. Rådmannen foreslår at elevene som i dag går i femte trinn på Fjelltun, skal busses til Bjørheimsbygd de neste to skoleårene.