Sandnes kommune tar grep for å hindre lærermangel: Lyser ut 60 stillinger

Hele 60 nye stillinger lyses ut for å demme opp for utfordringene i Sandnes-skolen.