Færre elevar i Strand har bokmål

Av

I Strand-skulen er det blitt fleire som vel nynorsk framfor bokmål. På Tau skule blir det til hausten ingen bokmålsklasse på fyrste trinn.