Superparken blir helt super

Superparken på Tau tar form. Innvendig ser en nå hvordan skolen vil bli. I tillegg til å inneholde klasserom og lærerrom, blir dette et flott kulturhus med øvingslokaler og auditorium.