Bremser neppe skoleutbyggingen

Av

Det pågår for tiden en dialog mellom alle politiske partier i Strand. Målsettingen er å få et bredest mulig budsjettforlik. Samtalene så langt tyder på at skoleutbyggingen ikke vil bli reversert.