Skulen og barnehagen i Årdal markerte grunnlovsdagen med skikkeleg 15. mai-feiring

Når det ikkje er lov å feira 17. mai på vanleg måte, gjeld det å finna andre måtar. Årdal skule og Årdal barnehage la seg tett opptil original 17. mai-feiring.