Skulestart i Hjelmeland: Ønskte elevane velkomne med frukt og oppmuntring

Elevane på Hjelmeland ungdomsskule blei møtte av fire representantar frå skulehelsetenesta måndag morgon. Dei baud på frisk frukt, vakre blomar og gode ord.