Vil ha ein ny runde med skuledebatt

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Morten Hetland (uavhengig) sette litt liv i budsjettdebatten i Hjelmeland kommunestyre då han bad rådmannen vurdera ein stor sentralskule i staden for tre skular i kommunen.