Slik kan du feira Halloween på ein trygg måte

Den årlege Halloween-feiringa nærmar seg. Både Folkehelseinstituttet og den lokale smittevernlegen meiner feiringa kan gjerast på ein måte som tar vare på smittevernet.