– Langt fram ennå for båthamna på Helle

Sjølv om kommunestyret løyva fire millionar kroner til båthamn i Helle, er det mykje som må på plass før den kan bli ein realitet. Vegen ned til båthamna kan bli ein bøyg, peikar initiativtakar Ingvald Kjærvoll på.