Naturligvis mener smittevernoverlegen at oppfriskingsdosen er aller viktigst for de som jobber med pasienter som er mest utsatt for alvorlig sykdom. Det betyr alle innen omsorg.

– Men tilbudet gjelder for alt helsepersonell, understreker hun.

Hun har ikke problemer med å forstå at det kan være en del «vaksinetretthet» blant noen. Derfor legger kommunen til rette for at helsepersonellet selv kan være med å plukke ut data og tid for oppmøte i Tau aktivitetshus.

– Vi kan nemlig ikke gå rundt og vaksinere i de enkelte avdelingene. Dette på grunn av kort holdbarhet på vaksiner, samt at de kommer i flerdoseglass og ikke i enkeltdoser. Videre kan heller ikke alle på avdelingen vaksineres samtidig, dette på grunn av at noen får en reaksjon på dosen som kan medføre en dag eller to borte fra jobb, legger hun til.

Kommunen håper derfor at flest mulig innen helse og omsorg benytter seg av tilbudet. De kan bestille time nå, men det er ikke ledige timer til dette før etter 24. november.

– På den måten håper vi at alle som ønsker det kan få sin tredje dose før jul, sier Anja de Jong.

Hun minner om at det minst må gå en uke fra man har tatt en annen vaksine, før tredje dose kan tas. Det må også gå minst seks måneder mellom andre og tredje dose med Pfizer. Dette er et ansvar den enkelte selv må ta og følge med på, men er man i tvil om når man tok dose nummer to, kan man finne datoen på helsenorge.no.

All øvrig informasjon finner man på Strand kommunes nettsider.