Elveeigarar er positive til å få smoltanlegg som nabo

Av

Årdal Elveeigarlag er positive til eit stort postsmoltanlegg like ved den lakseførande Storånå, men krev garantiar for at drift og transport ikkje medfører risiko for rømming av oppdrettsfisk.